LIT Verlag Zum LIT Webshop

 
Maria Aleksandrovich
Intellektualnye operacii starshih doshkolnikov v normie i s osobennostyami psihofizicheskogo razvitiya: sravnitelnyi analiz
Reihe: Erziehungswissenschaft
Bd. 66, 2012, 136 S., 39.90 EUR, 39.90 CHF, br., ISBN 978-3-643-90248-1(c) LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London - Impressum/Kontakt