Mai 1945 in der Tschechoslowakei. Kveten 1945 v Ceskoslovensku

ab 14,90 

Katerina Kovacková (Hg./Vyd.)

Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze. Vzpomínky na jedné i druhé strane hranice

ISBN 978-3-643-14766-0
Band-Nr. 15
Jahr 2020
Seiten 192
Bindung broschiert
Reihe Vertriebene – Integration – Verständigung. Themen & Impulse

Beschreibung

Reale Geschichten real lebender Menschen, auf dem Hintergrund der „großen“ historischen Ereignisse – das Bändchen beinhaltet zehn persönliche Schicksale, Erinnerungen von ZeitzeugInnen der geschichtsträchtigen 1940er Jahre in der Tschechoslowakei. Getragen von dem Gedanken, dass reale, persönliche menschlichen Schicksale den Leser mehr berühren und für die Geschichte mehr sensibilisieren als noch so ausgewogene und um Objektivität bemühte historische Abhandlungen, versucht die Herausgeberin, den Leser für die neuere Geschichte des mitteleuropäischen Raumes zu gewinnen.

Kateřina Kovačková (1981 in Plzeň/Pilsen Tschechien), promovierte Germanistin, Kulturvermittlerin, Autorin, die sich seit sechs Jahren mit dem Thema Deutsche aus Böhmen beschäftigt.

Reálné příběhy reálně žijících lidí na pozadí „velkých“ historických událostí – tato útlá knížka obsahuje deset lidských osudů, osobních vzpomínek pamětníků dějinných událostí 40. let v Československu. Vycházeje z přesvědčení, že reálné, osobní lidské osudy čtenáře více zasáhnou a zvýší jeho historickou citlivost více než jakákoli vyvážená a o objektivitu usilující historická pojednání, se vydavatelka snaží vzbudit v čtenáři zájem o dějiny středoevropského prostoru.

Kateřina Kovačková (1981 v Plzni), doktorka germanistiky, kulturní zprostředkovatelka, autorka zabývající se šest let tématem Němců z Čech.