„Wojna na mapy“, „wojna na slowa“

ab 34,90 

Katarzyna Hibel

Onomastyczne i miedzykulturowe aspekty polityki jezykowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszosci ukrainskiej w Galicji Wschodniej w okresie miedzywojennym

ISBN 978-3-643-50583-5
Band-Nr. 7
Jahr 2014
Seiten 336
Bindung broschiert
Reihe Slavische Sprachgeschichte

Artikelnummer: 978-3-643-50583-5 Kategorien: , ,

Beschreibung

Galicja Wschodnia jako pogranicze przej’sciowe staa
si e w XIX i XX wieku aren a konfliktu dw’och
system’ow kulturowych oraz dw’och projekt’ow
pa’nstwowych, polskiego i ukrai’nskiego, prowadzonego
na paszczy’znie symbolicznej, a w okresie
p’o’zniejszym z broni a w r eku. Powstaniu obu
nowoczesnych narod’ow towarzyszya tendencja do
ustanowienia wasnej dominacji na terenach etnicznie
mieszanych oraz d a’zenie do zmiany ich charakteru na
monokulturowy i monoj ezykowy. Wysikom tym
towarzyszyy na paszczy’znie symbolicznej
walka na sowa oraz walka na mapy, kt’orych
histori a w regionie zajmuje si e niniejsza
monografia, powstaa w ramach projektu austriackiego FWF
Tysi ac lat historii j ezyka ukrai’nskiego
w Galicji.