Duszpasterstwo szkolne dla wszystkich!

ab 29,90 

Mariusz Chrostowski

Niemiecka „Schulpastoral“ jako źródło inspiracji dla działalności Kościoła katolickiego w polskiej szkole (na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej)

ISBN 978-3-643-15115-5
Band-Nr. 8
Jahr 2022
Seiten 284
Bindung broschiert
Reihe Religionspädagogik

Artikelnummer: 978-3-643-15115-5 Kategorien: , , , ,

Beschreibung

W Polsce, od lat 90, daje się zaobserwować szybkie przemiany w obrębie państwa, społeczeństwa i Kościoła, wyraźnie uwidaczniaj ące potrzebę wzbogacenia polskiego systemu oświaty o programy duszpasterstwa szkolnego. Działalność pastoralna na rzecz szkół wymaga nie tylko określenia ram teoretycznych, ale także silnego zakotwiczenia instytucjonalnego. Sprawdzone koncepcje „Schulpastoral“ w Niemczech mog ą dostarczyć w tym zakresie cennych sugestii i stać się źródłem inspiracji. Głównym zadaniem niniejszej pracy jest zatem stworzenie praktycznej, sytuacyjnej i zorientowanej na przyszłość koncepcji duszpasterstwa szkolnego dla Kościoła w Polsce, na przykładzie Diecezji Łomżyńskiej. Nie chodzi tutaj jednak o konstruowanie takiej wizji duszpasterstwa szkolnego, która – w obliczu nasilaj ących się procesów sabnięcia więzi między (modymi) ludźmi a instytucjonalnym Kościoem – byaby czymś w rodzaju „chrystianizacji“ środowiska szkolnego za pomoc ą nowych metod, ale o przedstawienie projektu dziaalności duszpasterskiej na rzecz humanizacji szkó.

Mariusz Chrostowski – ur. 1988 w Makowie Mazowieckim, doktor nauk teologicznych w zakresie pedagogiki religii.